somsagt.eu

. . . . tänkt o tyckt. . . .

Som sag.eu därför det var75 kr  billigare hemsida än somsagt.se !


Och på tal om ändå...

EU ju helt nödvändigt att stabilisera reglerad världsordning mellan stater, nationer kontinenter, det vi kallar demokrati..

Europa är en tromb ännu för tillströmning av mänskor där välstånd finns att få från länder , stater flertal ännu utan formade statsbildningar, inga vägar att hantera sina problem för sina medborgare - så de flyr och lockas iväg och profiteras på och lever på överlevnadsnivå enbart...

EU är enda sätt att börja prata med motsvarande smorganisationer i Asien, Afrika, Öststater o forna öststater, Latinamerika var detsamma men börjat ta hand om sina problem om än ännu graserar.. tänk er som det var so nu syns så tydligt..

massor av gringos - nordamerikanska affärsintressen som dealade att vidhålla diktaturer i varje land,.. Då sades att frihet bara finns att snacka ingen riktig sådan i USA.. och lite av dne varan är ännu kvar.. Vill vi ha den sortens världsordning som Triumpregimen representerar.. sist hotat Ecuador med handelshinder om landet inte drog tillbaka en mänskligrätt proposition i FN - så Italien lägger fram den istället - av 'signalpolitisk human betydelse', mot avhumanisering,.. Så går alltså till ännu...

Då trodde vi att Cuba som drevs kommunistiskt EFTER det att diktator störtats som en nationellt samlande rörelse i en nyvaken nation kunde gå demokratiskt med flerpartireglering om frihandel medgetss och Sverige behöll sina relagioner men fick inte bedriva handel att öppna upp för de möjligheterna -- då hotade USA...

Nu är dealen att USA är på defensiven med det presidentskap som råder, håller på o reglerar ner storebrorsrållen, tillstår sig exploaterad och det kallas 'vinna' att låta mycket..

Eu är bra, vi har inte längre annat att lita till att prata med andra länders några få att statsbildningar stimuleras, postkoloniala attityder nedmonteras, och för att få resurser, biståndoch hjälp krav medföljer att ordna till det och det annars nobben...

Korrupptionens motmakt - ord som inte ens finns i svensk lagstiftnig..

Än idag kan vi höra sådant som från biståndsmyndigheten SIDA OCH MP ledraen som motiverar biståndsmålet; 'Jo vi projekterar elektris ljus i Afrika'!!!!!!

Ingen reagerar... vadddå... på en hel kontinent????

Skulle sägas så om 'Vi anordnar elektrisk belysning på landsbygden i Latinamerika, i Asdien....


Ränderna sitter djupt , hela det synsättet att 'hj'ällåa skippas...

Gör som Bai Bang problemprojektet dammbygget i Vietnam --- som till slut blev en dam.. ta hit skola in ge exempel skickat tillbaka med betsående vägledning o näringslivskontakter o offentliga rådgivare till dem själva i sina länder...

Den tanken har aldrig riktigt utvecklas..

Än idag kanske blir byråkratikarriär i Länderbyrån att probemera omkrin 'i Afirka' och visa hur man kan använda kokplattor ch miska att det ryker... i trivsat småprat bland tacksamma när vi är goda och ger ljuset....i mörkret....!! ÄN idag detta.


Hur skulle vara om vi lyfter EU särskilt som centroforum för att nedreglera korroption, ge ekonomoiska motiv för länder i norra Afrika att utveckla statsbildning, rättsväsende och sakta medn säkert lägga ner. sina konfllikter..


Sahara kan bygga solceller att räcker exportera el o försörja hela Europa eller mesta av sa nån som kände ttill ..... bara ej politiskt möjligt...


Men så börja med det då.. istället för att diskutera biståndsmålet och flycktingrrågan och ojandemej över flyktingströmar med klimatförändringar..


Och sälje inte ut issue så som etablerade demorkatiska partier har gjort i SVerige..

till ett parti som bara gavs utrymme därför att konfliktämnen behandlADES MED SLAPPHEET, INTE NÄMNDes om inte fick problematiseras, dryftas ellre nämnas, då bet man direkt på betete och skyggade för 'att gynna 'främligsfientliga vågor'.


Rykande aktuellt.

Artikel i SvD samma dag som Ulf Kristersson i Almedalen står o säger att 'SD uppståd pga flyktigfrågan' -- det var intge vuxet i rummet att säga. Det partiet än idag helt onödigt uppstod därför att M S C KD L lämnade u trymme för.

SvD s artikel säger analytiskt av en vetande i statskunskap ; man var så upptagen av 'Sverigebilden och den braiga berättelsen' att allmänhwten skylldes för 'polulister' om de sa någotr om det och med populismens kännetecknande enfrågamananden har de etablerade partierna envetet hängt kvar vid berättelsen ovan marken - med populismens envetenhet som kännetecknande och typiskt..


Några 'ifrånsäganden' o poliser o brott etc men först 2018 !!! Och som då framstår som eftergivt åt det parti vi intre ska ha, men sin flyktigfråga var o en av dem kan ddriva inom demokratiska partier. Varför slämppten ni efter - varför tog ni inte cebatten..Detsamma var vid flyktigströmmen från Latinamerika i 70 tal..

Samma fenomen, samma socialantroplogiska o mänskliga karakteristika..

Samma processer hos den som flyttar in och den som är bor sedan förut..

Bara starkare mer accentuerat denna gång.

Och mer lättutmanad den 'svenska godheten' att annars hot om kallas främligsfientlig.

Nu kryddat med religionskrydda mer än då 'islamofobi' att rida på - att därmed undgå debatten, kraven, jämställdheten och jämlikheten kort sagt demorkratiskt (och urjobbigt) med regelverk och reglerad världsordning som grundläggande i det vi kallar demokrati..

2018 och tänk att de måsta hålla på än som har larmat i två decennier snart med få namn, Pekgul, Kabaveh, Ramsi (hon med syraantisktet).

 

Först 2018 och sedan rasistpartirotat parti på bredden tasgit upp frågor och fångat väljare för de vågar nämna problem som andra partier inte har tagit tag i och de därmed samlat massor av egentligen vettiga mänskor som tycker som de i få frågor därför att dem de annars röstat på inte gör det.

 

Statsbildningar, fånga upp på plats och skickat tillbaka; skapa krav på att statsbilda reglera montera  ner korruption, skapa rättsväsende.

 

varje nationalekonomi säger att frihandel mellan mer eller mindre jämbördiga lönar sig mer än om ett land, en kontintent, 'utsuger' annan -- och det gäller ju än..

 

 

En artikel har kommit från universitet av religionsteoretiker..

En till på högre abstrakt nivå om vad islam är och säger.

 

Först i år 2018 har 8 imamer (samtliga män) publicerat sig och gett substansen i islam, islams historia och teologiska grund, och att den är helt anpassbar och förenlgit med modern tid o modernt land, ej behöver kvarhålla medeltid som i polistiskt islam o de länder som ännu monopoliserar och kallar sig 'muslimska' med underordning av kvinna lagstadgad förutom århundrfadens sedvana...

 

Imamer kvinnor fiunns, skolade i Sverige, de får ej verka!!!

 

Svenska moskeer - enda artikel är Jonas Gardell som försiktigt vis ett eller par år sedan säger 'kanske det är dags att tala om svenska moskeeer'? Klart så dags att det är det.. .med vad det innebär..

 

Nämligen krav på 'influencers'' i dessa svenska moskeer och s k muslimska förnbund (om de nu är det de uttrycker sig väldigt panmuslimskt monopolistiskt utan att vara toatlt representerande).

 

Artikel senast av ordföranden i Muslimska Förbundet, först mesta artikel om främligshat o islamofobi i vanligt ordnig, vi ska skämmas ta åt oss vara på deras sida mot de andra och i strörsta allmänhet laddas med att engageras i.. Så kommer Ordföranden i Muslimska förbundet avslutande i artikeln;

Vi är för demokrati, jämställdhet, jämlikhet och religionsfrihet och att svenska lagart ska gälla'  ..

 

Ungefärligt återgett. Dvs avslut. Sådar jag. Färdigt. är ni nöjda nu. Bra så då. Avklarat och påstått.

 

MEN upp till bevis!!!!!

 

Vi acdepterar inte könsaparetheid i svenska moskeer.

Att kvinnor är nästan värre mot kvinnoir än män har vi levt här o lever resterna av, ännu sedan bara en generation tillbaka.

 

Ska vi andra förstå er mer än ni förstår er om givning, svenka medborbare med frihet yttrandefrihet och religionsfrihet..

 

NI är influenceras av stor betydelse....

 

Men så leverera då....

Ta upp att helt oförendlit med att påstå som du gör i artikeln - ordföranden i Muslimska Förbundet (med anspråk på 'muslimer dvs alla muslimer! Sic! Redan det!) Helt oförendligt med könsapartheikd, med att inga kvinnor är imamer, med att kvinnor aldrig talaer eller syns i rutan, sitter bakom och går omkring med hijab nicab och täcken över sig till garanterad benskörthet.

 

Och påstår att det är för att de är 'muslimer'.

 

Men ta ner det till vad det är då om du menar ni menar vad ni säger... sätt igång med dn religion att modernisera demokratisera, ni vill själv inte ha medeltida Mellanöstern det her ni flytt från.. och ni har drivit fram halvfascististk åtmionstone opålitligt parti om demorkartyskt syfte eller ej..

 

Kör igång med devisen att 'det inte är islamofobi att tacka nej till kvinoer käldda i nicab hijag och tävcken som säger det är för att de är 'muslimer'. Det är det inte.

 

Står inget i Koranen om det som Pekgul och några få imamer teologer påpekar.. men som ni som är 'influensers i svenska moskeeer och förbund inte lyfter fram.

 

Islamofobi är inte att ogilla -- kvinnor med 'slöja -- det är inte främslingsfientlighet utan ett avståndstagande till de kvinnor som kallar sedvana och lagar att underordna kvinnor i de länder de är ifrån eller har rötter i - som de accepterat, internaliserat som sin identitett.

Det som på psycoterapeutiska kallasd 'copitng'. Kan du inte besegra din motståndare så internalisera och tämj..... lkvinnors ffa villkor över århundraden..

 

Det har kostat på i Sverige att nå hit hän.

Pga svenska kvinnor samtliga partitillhörigheter har vi rösträtt och är utan kärnvapen, fått slut på hemmafrusystgem och sambskatttning..

 

Och ni kallar -- låter det fortgå - kallas islamofobi som vore dessa kvinnor slöjbärande pga att de är muslimer..

 

Ta tag i den dematten. Ta hatstormen i släpet som kan följa att sedan stävja den.

 

De kvinnor som bär slöja representerar stort 'signalvärde' - att dde nu, genast kan ge sin förklaring om att de vidhåller en sedvana därför de blivit van det, i länder med poliitiserad religion, islam vanligen, som underställer kvinnoir -- för det är vad saken gäller.'

 

Och kan aldrig kallas 'enskildes rätt' att bära vilka klä'der hen vill - är ingen fråa om det. Lyfta begreppet solidaritet igen.

Och se sig omkring oah fatta att hellre förstå än 'bli förstdd'

 

HUR trötta är vi inte på dessa vittnesmål om utsatthet islamofobi och ständigt  plats o utrymmer med förklaringar att andra ska förtså o accepgtera etc etce -- en formidabel egotripp att bre ut si i sociala rummert.

 

Hälsa gör inget väsen av sig..

 

Bär slöja då men kalla det ine att det är muslimskt eller att anti - att inge gilla det - ingalunda du kan rida på islamofobi att göra dig gällande.

 

 

Först 2018 börjar några få tendenser genombrygning...

Men ännu är nästan bara Pekgul, Amineh Kabaveh oich få andra som ger en röst...

 

Ni som råder i svenska moskeer och religiölsa förbund gör inget åt saken..

 

Ni gillar islamofobisnack o hålla med om att ni också är emot er religions bissbrukade yttringar lätt att säga..

 

Men ert aktiva jämställdhstsarbete på plats o i era närmiljöer - var är den...

 

Svenska moskeer ska introducera jämställdhet, kvinnor imamer och blandad församling och tala högt om att hijab nicab o täcken inte är därför att man 'är muslim'.. Snicksnack..

 

 

Det är för man har en sedvana från länder man flytt ifrån som undertrycker kvinnor i diverse relgionsvarianters namn och statsförtrock av kvinnor....

 

 

Så sätt igång då. "018. INGEN, INGET kan prägla en verksamhet mer än vad som utgår ifrån er... i attitydbildning och moltkraft till allt som ansamlar avarter, isolering, brott och straff och statistik och allt det orkar vi inte höra på..

 

Våra poliser är snälla... det kan de inte vara i de flesta länder mänskor flyr ifrön..

 

Latinamerikas flyktningar var först jätterätdda när de kom de också.. till dess de vande och lärde sig hur annorlunda.

 

Allvarligare med mer i potten denna gång...

Nämn ov the gam är utbreda sin autokrati.. i samtliga de länder som svnska moskeer o svenska religiösa förbund går emot och lämnare bakom.. när de börjar leverera....

 

Och det är dags.

 

Vi kan ibnte sitt framför teven och oja och tycka så stort resultast att kvinnor får köra bil i Saudi (men piloger får de vara med slöja)..

Vad ska vi höra på alllt detta för och tycka bra aoch framstg..

'

Innan ens i takt med tiden de som är från de länderna och angränsande men nu är svenskar som vi.

 

Hymlandet. Sätt igång. Ta konflikten och kontroversen och ta ner hatstormen och sluta rida på islamofobi som energi o kraft precis som latinamerikanska flyktingarna på främligsfientligheten att varje välmenande inget tordes säga utan att 'bli beskylld'...

 

Sätt iigång med jämställdhweten -- börja leverera...

Och sä'tt igång propagera som en viktig 'signal och sympo kampanj att ok bär slöja då man kalla det inte för att du är 'muslimskt'..

 

Att du förråder allt  vad vi kvinnor har uppnått hittills ch är på väg med , förråder så osolidariskt, och mest av allt samtliga de flest kvinnor av muslimsk trostillhörighet som 'är muslimer' och egentligen på riktigt muslimer - mer än de kvinnor som underordnar som sin vana och sedvana och säljer som 'intolerans' om vi inbte köper... att de kan kalla sig 'muslimer' som skäl till att täcka sig...

 

Demokratisk reglerad världsordning är inte så där att 'de' poliktierna handlar så vi oskyldiga 'drabbas'.. gnället är vanligt och utbrett även här... men man får de politiker man förtjänar och demokrati är inte bara gå o välja och så delta i relativt välstånd... demokrati gör man.. varje dag... så det så.. och varenda en gör det...vare sig man vill eller inte...så finns inga vuxna oskyldia i denna välrdne... som sagt.